WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Zarząd i Statut

Paweł Miotła - przewodniczący
Agata Pietrzyk - zastępca przewodniczącego
Grzegorz Witkowski - zastępca przewodniczącego
Tomasz Blicharski - skarbnik
Ewa Burniak - sekretarz


Członkowie zarządu:
Gosik Anna
Wawrzycka Ewa
Jabłonka Piotr
Radczuk Natalia
Kasztelan- Szczerbińska Beata
Podlewska Anna

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Steć Anna - przewodnicząca
Socha Marta
Ożga Katarzyna
Pietrzyk Łukasz
Skorupska Katarzyna

NSZZ PRACOWNIKÓW

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie broni praw i interesów pracowników w zakresie pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych. Reprezentuje członków oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych.

Aktualności i bieżące informacje

10.05.2022

Korespondencyjne Walne Zebranie


Drodzy Związkowcy, Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie chciałby zaprosić Państwa do udziału w korespondencyjnym...
więcej

Kontakt

nszzpracownikow@umlub.pl

 

Barbara Jeleń

Sekretariat NSZZ Pracowników UM

tel. 81 - 448 79 15

pokój nr 011