WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

Świadczenia dla członków

Urodzenie dziecka 500 zł
Zgon członka związku 500 zł
Zgon współmałżonka 500 zł
Zgon rodziców, dziecka 500 zł
Zapomogi losowe 500 zł
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci 100 zł na dziecko

 

Aktualności i bieżące informacje

10.05.2022

Korespondencyjne Walne Zebranie


Drodzy Związkowcy, Zarząd Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie chciałby zaprosić Państwa do udziału w korespondencyjnym...
więcej

Kontakt

nszzpracownikow@umlub.pl

 

Barbara Jeleń

Sekretariat NSZZ Pracowników UM

tel. 81 - 448 79 15

pokój nr 011