WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie test

NSZZ PRACOWNIKÓW

Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie broni praw i interesów pracowników w zakresie pracy i płac oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych. Reprezentuje członków oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych.

Aktualności i bieżące informacje

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.


Kontakt

nszzpracownikow@umlub.pl

 

Agata Wójcik

Dział Księgowości UM

Tel. 448 54 18